NÕUANDED TURISTIDELE

Lugupeetud reisijad,
Allpool esitatud info aitab teil valida sobivaima hotelli ja toa, tutvustab teile hotelli pakutavaid toitlustuspakette ja lisateenuseid ning samuti leiate olulist infot lennuplaanide kohta.

 • Igal reisijal peab kaasas olema kehtiv isikut tõendav dokument, piletid, viisad, reisikindlustus ja muud vastava riigi poolt nõutavad dokumendid. Reisikorraldaja Coral Travel Estonia ei vastuta reisijate eest, keda ei lubata reisile Reisikorraldajast mitteolenevatel põhjustel. Lisainfot viisade ja passide kohta leiate siit
 • Lepingus ja reisidokumentides (lennupiletil) näidatud lennuaeg võib muutuda. Reisijal on kohustus 24 tundi enne väljumist lennuaega täpsustada Infot annavad teile reisibüroo töötajad, kust te reisi / lennupileti soetasite, samuti leiate infot veebilehel www.coraltravel.ee või lennujaama veebilehel. Puhkuselt tagasitulekul on samuti vaja lennuaeg eelmisel päeval täpsustada. Coral Travel Estonia esindajad sihtriigis annavad teile enne väljalendu vajaliku infot. Tavaliselt antakse lennuaja info väljumispäeva eelõhtul. Teabe leiate: infostendilt, Coral Travel Estonia kaustast hotelli vastuvõtus või selleks ettenähtud kohas hotelli territooriumil.
 • Reisijad peavad saabuma lennujaama hiljemalt 2 tundi enne väljumist, see aeg on vajalik lennule registreerumiseks ja turvakontrolli läbimiseks. Pärast pagasi registreerimist väljastatakse pardakaart reisijatele määratud kohtadega lennukis. Lennujaama töötajal on õigus kontrollida, et teie käsipagas vastab nõuetele.
 • Reisikorraldaja Coral Travel Estonia ei vastuta reisija lennujaama hilinemise või saabumata jätmise eest, mis toimus reisija enda süül. Pange tähele, et lennufirmal on õigus keelduda reisija vastuvõtmisest lennukisse, kelle vaimne või füüsiline seisund, sealhulgas alkoholi- ja narkojoove, võib olla ohtlik nii talle endale, teistele reisijatele, meeskonnale, kui ka teiste isikute varale. Lennuvedaja võib oma eeskirjades kehtestada täiendavad piirangud lennukisse lubamise nõuete osas. Palume teil lennukikabiinis käituda vastutustundlikult ja täita kõiki lennusaatjate ja kapteni poolt antud käske. Hoiatame teid, et õhusõiduki pardal käitumisreeglite rikkumise eest on seadustes ette nähtud vastutus ning reisija on kohustatud lennuvedajale või reisikorraldajale tekitatud kahjud hüvitama.
 • Enne reisimist palume teil hoolitseda enda ja oma pere turvalisuse eest. Reisikorraldaja soovitab osta tervisekindlustuse, et katta erakorralistest juhtumitest tingitud kulud ja kodumaale tagasi toimetamise kulud. Samuti soovitame tutvuda muude kindlustusliikidega, näiteks reisitõrkekindlustus, pagasikindlustus, õnnetusjuhtumikindlustus jne. Soovitame üle vaadata kindlustustingimused ja erandid ning osta kindlustus, mis sobib kõige paremini teie vajadustega.
 • Lastel peab välisriiki reisimisel kaasas olema kehtiv isikut tõendav dokument (pass või ID kaart), samuti muud reisidokumendid. Laps saab üksi reisida riikidesse, mis kuuluvad Schengeni alasse.
 • Lapsega reisival täiskasvanul, kes ei ole lapse seaduslik hooldaja (näit. vanavanem, peretuttav jne), peaks reisil kaasas olema lapsevanemate ühine nõusolek.
 • Sama kehtib juhul, kui lapsega reisib vaid üks lapsevanematest või kui alla 18-aastane reisib täiesti üksi. See, kas piisab vanemate lihtkirjalikust nõusolekust või tuleb dokument vormistada notari juures, sõltub eelkõige külastatava riigi ja ka reisimarsruudil läbitavate riikide nõuetest. Täpsemat teavet lapse välismaale reisimise tingimuste kohta leiate Välisministeeriumi veebilehel.
 • Reisime raseduse ajal on näidustatud eeldusel, et tulevase ema tervis on hea ja tema rasedusel ei ole esinenud komplikatsioone. Soovitame enne lendamist külastada oma arsti, kes oskab kõigile küsimustele vastata ja ja saab lendamiseks anda oma nõusoleku. Rasedate naiste ohutuse ja mugavuse tagamiseks lennu ajal kehtivad järgmised nõuded: kuni raseduse 32. nädalani (k.a) saate reisida ilma eritõenditeta, kuid soovitame siiski arstiga konsulteerida; vahemikus 32. - 35. rasedusnädalal reisides peate esitama raseduse normaalse kulgemise kinnitamiseks arstitõendi; alates 36. rasedusnädalast isikuid lennuki pardale ei lubata. Rasedaid, kel ei ole ette näidata rasedakaarti või arstitõendit, millel on toodud raseduse kestus, ei pruugita ohutuskaalutlustel lennuki pardale lubada, kui lennufirma esindajal on kahtlusi, kas reisija suudab erakorralist abi vajamata terve lennureisi vastu pidada.

  • Tervisetõendi peate hankima mitte varem kui 2 nädalat enne lendu. Tõend peab sisaldama:
  • Tõend kliiniku või arstikeskuse ametlikul blanketil
  • Allkirjastatud arsti või ämmaemanda poolt
  • Kinnitama, kas on üksikrasedus või mitmikrasedus
  • rasedusnädalate arv ja eeldatava sünnituse kuupäev
  • kinnitus, et reisija võib lennata
  • Tervisetõendis esitatud teave peab olema arusaadav, tõend peab olema inglise keeles. Raseduse ajal eisimise ja lennu ajal tekkinud komplikatsioonide ja tagajärgede eest vastutab reisija ise. Vastsündinul (kui tegemist on õigeaegselt sündinud lapsega) ei soovitata lennata esimese seitsme päeva jooksul pärast sündi. Erinevatel lennuvedajatel on imikutele kehtestatud erinevad nõuded. Enne reisi ostmist soovitame pöörduda oma reisikonsultandi poolt ja uurida raseduse ajal reisimise kohta.
 • Imik on laps, kes on lennupäeval alla 2-aastane. Imikutele eraldi istekohta ei eraldata, salongis saavad nad istuda täiskasvanu reisija süles. Ühe täiskasvanud reisijaga saab koos lennata ainult üks imik. Maksimaalne väikelaste arv lennukis on piiratud ja sõltub hapnikumaskide, imikute päästevestide ja turvavööde standardsest arvust. Imikuga lendamine on lubatud ainult spetsiaalselt selleks ettenähtud istekohtadel, kus koos imikuga on vähemalt üle 16-aastane täiskasvanu ja beebi kinnitamiseks tuleb kasutada spetsiaalset turvavööd. Imik, kes on lennu ajal täpselt 2-aastane või vanem, peab ostma eraldi istekohaga pileti. Imikutega reisijatel on lubatud lennuki pardale kaasa võtta mõistlikus koguses vedelikke (nt imikutoit, geel, piim), mille sisu on piirikontrollis õigus täiendavalt kontrollida. Nagu igal reisijal, peab ka imikul olema kehtiv isikut tõendav dokument ja muud vajalikud reisidokumendid. Imikutele ei ole lubatud eraldi käsipagasit kaasa võtta, kuid imikuga reisijal on lubatud võtta lisaks 1 registreeritud pagas kaaluga kuni 10 kg ja üks kokkupandav jalutuskäru või lastetool. Täiskasvanud reisija lubatud pagasi kaal sellest ei muutu.
 • Erivajadustega isikud, kellel on vaja lennu ajal või transfeeri ajal abi, peab teavitama sellest oma reisikonsultanti broneeringu tegemisel. Erivajadustega inimesed ja erinevate meditsiiniliste näidustustega reisijad (südamestimulaator, hingamisaparaat, operatsiooniks valmistuvad isikud) peavad enne reisiteenuse lepingu allkirjastamist konsulteerima arstiga ning saama loa ja soovitused reisimiseks. Terviseseisundi või võimalike riskide kohta hoiatuse andmata jätmise korral, samuti juhul, kui reisija eripärad ei ole kooskõlastatult tegutseva vedaja või reisikorraldajaga, on opereerival vedajal õigus keelduda sellise reisija vedamisest ning kõik sellise käitumise võimalikud riskid ja tagajärjedon reisija vastutus. Reisijad, kes ei saa lennu ajal enda eest hoolitseda, saavad lennata ainult endaga koos reisiva saatjaga. Kõik erivajadustega reisijad peavad istuma tavalistel lennukiistmetel püstises asendis seljatoega. Lennu ajal on stjuardessidel keelatud abistada reisijaid söömisel või aidata neid hügieenitoimingutel. Stjuardessidel on keelatud reisijaid tõsta ja vedada.
 • Lennu ajal on võimalik osta toitu ja jooke spetsiaalsest menüüst.
 • Tasuta pagasi lubatud kaal sõltub lennuvedaja poolt kehtestatud reeglitest ja on märgitud reisidokumentides. Täpsema teabe registreeritud pagasi ja käsipagasi lubatud mahtude kohta leiate lennuvedaja reeglitest ja Coral Travel Estonia veebilehelt www.coraltravel.ee. Kui lennule registreerimisel ületab teie pagasi kaal lubatud kaalu, peate maksma lisatasu iga kilogrammi ülekaalu eest lennuvedaja poolt kehtestatud hinnakirja alusel. Registreeritud pagas ei tohi sisaldada purunevaid esemeid, kergesti riknevat toitu, raha, ehteid, väärtpabereid, isiklikke dokumente jms. Lennuki pardale on keelatud viia ning käsipagas ei tohi sisaldada: relva või relvataolist eset, nuga (ka suveniiri), maniküürikomplekti, kääre, muid teravaid või ohtliku välimusega esemeid.
 • Registreeritud pagasi lennu ajal kaotamise, hävimise või kahjustumise korral tuleb esitada nõue lennuvedajale hiljemalt 7 päeva jooksul alates registreeritud pagasi kättesaamisest või päevast, mil pagas oleks pidanud saabuma. Kui pagas toimetatakse kohale hilinemisega, esitatakse lennuvedajale pretensioonid hiljemalt 21 päeva jooksul alates pagasi kättesaamisest. Lennuvedaja võib eeskirjadega kehtestada pretensioonide esitamiseks muud tingimused ning sellisel juhul peab reisija järgima lennuvedaja reegleid.
 • Pagasiga seotud kaebuse blanketi (PIR-vormi) leiate lennujaamast, Kaotatud ja leitud pagasi (Lost & Found) teenindusleti juures, mis asub reeglina pagasi väljastamise saalis. Pagasi kahjustumist või kaotamist saab registreerida ainult isik, kellel on pagasimärgise ärarebitav kupong. Lennuvedaja võib oma reeglites kehtestada, et kui reisija ei esita pagasimärgi rebitavat kupongi, ei võeta reisija pretensioone ja taotlusi arvesse.
 • 6. novembril 2006 jõustus kõikides Euroopa Liidu ning Euroopa Majanduspiirkonna riikides (Norra, Islandi ja Lichtenstein, Šveits) määrus, millega piirati lennureisil käsipagasis veetava vedeliku kogust. Reegleid kohaldatakse kõigi reisijate suhtes, kes lahkuvad või saabuvad EL´i lennujaamadesse kõikidest sihtlennujaamadest (k.a. väljaspool EL). Käsipagasis on lubatud kaasa võtta ainult väike kogus vedelikku. Vedelikud peaksid olema erinevates mahutites mahuga kuni 100 ml. Mahutid tuleks asetada ühte läbipaistvasse suletavasse kilekotti kogumahuga kuni 1 liiter. Ühe reisija kohta on lubatud üks kuni 1-liitrise kogumahuga vedelike pakett.
 • Eripagasiks on erinev spordivarustus, suusavarustus, veespordivahendid, muusikariistad, lemmikloomad jne. Eripagasi veo suhtes kehtivad erireeglid ja selle vedamise eest tuleb tasuda eraldi. Kui soovite kaasa võtta eripagasit, teavitage sellest eelnevalt oma reisibürood. Reisibüroo peab andma teile infot ja kontrollima, kas soovitud pagasi vedu on võimalik. Spetsiaalsed seadmed peavad olema nõuetekohaselt pakitud ja saatmiseks ette valmistatud. Lennuvedaja võib keelduda erivarustuse vedamisest, kui see pole nõuetekohaselt pakitud.
 • Eesti Vabariiki ja teistesse Euroopa Liidu riikidesse on keelatud importida järgmisi loomi, taimi ja tooteid: elevandiluud ning elevandiluust tooteid, nahkadest ja loomaluudest valmistatud tooteid; traditsioonilise idamaise meditsiini preparaadid (hiina, india, tai jt), mis sisaldavad metsloomadelt pärinevaid koostisaineid ja ohustatud taimeliikide osi; suveniirid ja muud tooted merikilpkonnade kestast või lihast, näiteks suveniirid ja konservid; suurte metsikute kasside (tiigrid, lõvid, leopardid, Euroopa ilvesed jne) nahad; pruunkaru ja muud nende loomade nahast või muust kehaosast valmistatud tooted. Teisi metsloomi ja taimi, nende osi ja nendest saadud tooteid on lubatud importida / eksportida ainult pärast CITESi loa esitamist tolliametnikule (sealhulgas juhtumid, kui ese osteti ametlikust kauplemiskohast). Must kalamari (mitte rohkem kui 250 g inimese kohta). Haruldastest taimeliikidest valmistatud muusikariistad (näiteks kaktusest, vihmapulgast, mitte rohkem kui 3 tükki inimese kohta). Kui ülaltoodud esemeid imporditakse / eksporditakse, rikkudes CITESi konventsiooni ja nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 nõudeid looduslike looduslike looma- ja taimeliikide kaitsmise nõuete kohta nendega kauplemisega kontrollimise kohta, võib esemed konfiskeerida. Eesti Vabariigis väljastab CITESi lube Keskkonnaministeerium. Täpsemat teavet leiate Keskkonnaministeeriumi veebilehelt, Maksu – ja Tolliameti veebilehelt ja CITES i konventsiooni veebilehelt
 • Enne reisi on soovitatav uurida nakkushaiguste ennetamise nõudeid sihtriigis. Vaktsineerimine on üks tõhusamaid ennetusmeetmeid nakkushaiguste leviku piiramiseks. Piisav immuunsus tekib alles teatud aja möödudes pärast vaktsineerimist. Immuunsuse tekkimise periood sõltub: haigusest, mille vastu vaktsiin tehakse, vajalike vaktsiinide arvust ja varasematest vaktsiinidest sama haiguse vastu. Vaktsineerimise osas peab pöörduma oma perearsti poole 4-6 nädalat enne reisi. Vaktsineerimisel soovitatakse arvesse võtta järgmisi asjaolusid: millisesse riiki reisi planeeritakse, reisi kestus, elutingimused riigis, turisti vanus, tervislik seisund, varasemad vaktsineerimised, vaktsineerimise maksumus. Infot turistide vaktsineerimise ja ennetavate vaktsineerimiste kohta konkreetsetesse riikidesse reisides leiate Terviseameti veebilehelt
 • Lennutransport toimub vastavalt lennufirma kehtestatud eeskirjadele. Reeglid leiate lendu korraldava lennuvedaja veebilehelt.
 • Euroopa Liidu liikmesriikide lennundusohutusamet kontrollib Euroopa Liidu lennujaamadesse lendavate õhusõidukite seisukorda ning on kehtestanud lennutegevusega seotud tehnilised nõuded
 • Reisikorraldaja Coral Travel Estonia osutab transporditeenust marsruudil: lennujaam - hotell ja / või hotell - lennujaam. Turistid saavad kasutada grupitranspordi teenust (bussitransport vastavalt kehtestatud reisijate jaotamise marsruudile hotellidesse ja tagasipöördumisel hotelli vastutulemine või individuaalset transfeeriteenust (bussi, minibussi või autoga). Vähemalt 24 tundi enne tagasilendu on äärmiselt oluline kontrollida transfeeri lennujaama väljumise kellaaega ja kuupäeva. Infot leiab infostendilt, samuti võite pöörduda reisikorraldaja esindaja poole.
 • Riiki saabudes võtavad teid vastu reisikorraldaja esindajad, kes suunavad teid bussi, mis viib teid valitud hotelli. Lennujaamas või ümberistumise ajal antakse teile esmane teave kohtumise kohta meie esindajatega hotellis, mille käigus tutvustatakse teile hotelli infrastruktuuri ning tasulisi / tasuta teenuseid. Samuti antakse teile teavet sihtkoha ja pakutavate ekskursioonide kohta. Soovitame teil meie esindajaga kindlasti kohtuda, et vältida võimalikke arusaamatusi ja vajalikku informatsiooni puudumist. Lahkumispäeval saadab reisikorraldaja esindaja teid lennujaama.
 • Infotunni ajal annavad meie esindajad teavet vaba aja veetmise võimaluste ja pakutavate ekskursioonide kestvuse ja hinna kohta. Kõiki ekskursioone korraldavad Coral Travel Estonia koostööpartnerid sihtriigis. Reisikorraldaja Coral Travel Estonia ei korralda turismiekskursioone välismaal ega ei vastuta selliste ekskursioonide läbiviimise eest. Soovitame enne ekskursiooni ostmist tutvuda põhjalikult pakutavate valikutega ning olla erinevate ekskursioonide pakkujate valimisel ettevaatlik.
 • Igas riigis klassifitseeritakse hotellid vastavalt riigi konkreetsetele standarditele ja kriteeriumidele. Kõige sagedamini on hotellide kategooria ühest viieni (kategooriad on tähistatud sümbolitega 1* kuni 5*). Veebilehel www.coraltravel.ee kirjeldustes leiate hotelli ametliku kategooria - see on märgitud vastavalt riigis kehtivale ametlikule klassifitseerimissüsteemile. Juhime teie tähelepanu asjaolule, et iga riik määrab hotellidele mugavuskategooriad vastavalt selles riigis kehtestatud kriteeriumidele ja tärnisüsteem ei ole ülemaailmselt ühtlustatud. Teie mugavuse huvides annab reisikorraldaja lisaks iga hotelli kirjelduse juures oma subjektiivse hinnangu hotellile, võttes arvesse hotelli seisukorda, territooriumi suurust, pakutavate teenuste arvu, reisijate arvustusi ja muud teavet. Sihtkoha, hotelli ja toatüübi valimisel palume teil koguda võimalikult palju teavet nii oma reisikonsultandilt kui ka internetis kättesaadavatest foorumitest ja portaalidest.
 • Hotellipäevade arvutamine sõltub eelkõige hotelli administratsiooni otsusest. Sisseregistreerimise aeg võib varieeruda vahemikust 14.00 -18.00. Lahkumispäeval tuleb hotellitoad vabastada sõltuvalt hotellist vahemikus 10.00 –12.00. See reegel kehtib olenemata asjaolust, kas teie hotelli saabumise aeg on varasem kui ajavahemik 14.00 –18.00 ja hotellist lahkumine on hilisem kui 10.00–12.00. Reisijad, kes soovivad pääseda tuppa enne ametlikku sisseregistreerimise aega (early check-in) või pikendada tuba kuni hilise ärasõiduni (late check-out), tuleb see ise kohapeal hotelliga kokku leppida. Kui hotellil on võimalik pakkuda tuba varem või pikendada selle kasutusaega kuni äralennuni, siis antud teenus on tasuline ning maksmine toimub kohapeal vastavalt hotelli hinnakirjale.
 • Hotell majutab reisijad saabumise päeval vabadesse tubadesse vastavalt tellitud toatüüpidele reisijate saabumise järjekorras. Enamikel hotellidel on mere-, aia- või basseinivaatega toad, mille reisija on valinud broneeringu tegemisel. Vabade tubade olemasolul on kohapeal võimalik lisatasu eest oma toa klassi muuta või vahetada. Kõik lisasoovid, mille eest ei ole makstud lisatasu - toa vaade, asukoht territooriumil, mittesuitsetajate tuba, kindel korrus, kõrvuti toad jne - on võimalik pakkuda ainult vastavalt hotelli võimalustele ning reisikorraldaja ei vastuta selliste nõuete täitmise eest.
 • Juhime tähelepanu: veebilehel www.coraltravel.ee kuvatud fotod on illustratiivsed. Tubadest ja teenustest esitatud pildid on võimalikult tõepärased, kuid erinevusi võib esineda seoses muudatustega mööblis, aksessuaarides või seoses renoveerimisega. Hotellides võivad olla tavalised kaheinimesetoad või üheinimesetoad, korteritüüpi toad (kortertüüpi majutus, üldjuhul olemas ka kööginurk), stuudiod (ühetoaline, üldjuhul olemas ka kööginurk) jne. Täpsem info vastava hotelli kirjelduses www.coraltravel.ee.
 • Kaheinimesetoas on 1 kaheinimese voodi või 2 üheinimese voodit. Kui on tellitud toas koht kolmandale või neljandale reisijale (k.a lapsed) siis paigaldatakse tuppa lisavoodid. Lisavoodi võib olla lahtikäiv tugitool, välivoodi, sohva, diivan, lahtikäiv diivan jne. Üldjuhul on lisavoodi põhimagamiskohast ebamugavam ning sellest lähtuvalt ka soodsam.
 • Sisseregistreerimisel võib hotelli administraaator nõuda kuurorditasu maksmist, mille suurus sõltub kuurordist. Mõnes hotellis, korteris või stuudios võidakse teil paluda jätta administraaatorile tagatisraha (krediitkaardil broneeritakse teatud summa või tuleb jätta hoiule sularaha) vastavalt hotelli reeglitele) Kui hotell, korter või stuudio inventar pole väljaregistreerimisel kahjustatud. Siis tagatisraha tagastatakse/ broneering vabastatakse väljaregistreerimise päeval.
 • Tähelepanu! Kreekas hakkab kehtima kohustuslik kuurordimaks. Kõik külastajad peavad hotelli sisse registreerimise ajal tasuma kuurordimaksu, mis ei sisaldu reisipaketi või etteostetud majutuse maksumuses.

  • Makstav summa sõltub broneeritud hotelli ametlikust kategooriast:
  • 1* - 2* - 1.50 EUR / öö
  • 3* - 3.00 EUR / öö
  • 4* - 7.00 EUR / öö
  • 5* - 10.00 EUR / öö
 • Apartemendid - al 1.50 EUR/öö
 • Hotellikirjeldustes esitatud teave on tõene kirjelduse koostamise hetkel, samas tuleb arvestada, et hotellidel on õigus pakutavaid teenuseid hooaja keskel muuta või teenuste kättesaadavust ajutiselt piirata. Reisikorraldaja ei vastuta selliste muudatuste eest. Arusaamatuste vältimiseks palume alati hotelli saabumisel üle kontrollida tasuta ja tasuliste teenuste nimekiri. Hotellide poolt kirjeldatud teenused on reeglina täies mahus kättesaadavad ainult turismihooajal, enne ja pärast seda võivad paljud teenused olla piiratud kättesaadavusega ning mitte täielikult vastata kirjelduses olevale. Väljaspool turismihooaega väljuvate reiside majutuse hinnad on tavaliselt seoses sellega ka oluliselt soodsamad. Tähelepanu! Puuetega ja liikumispuudega turistidel soovitame enne reisiteenuse lepingu sõlmimist uurida reisibüroo või reisikorraldaja käest, kas konkreetne hotell pakkub sobivaid mugavusi ja ligipääsu.
 • Kahekohaline hotellituba (DBL) – 1 kaheinimese voodi või 2 üheinimese voodit.
 • Kahekohaline numbrituba + lisavoodi (DBL+EXB) – kahekohaline hotellituba 1 kaheinimese voodiga (või 2 üheinimese voodiga) ja 1 või 2 lisavoodiga (võib olla lahtikäiv tugitool, välivoodi, sofa, diivan, lahtikäiv diivan jne.)
 • Ühekohaline numbrituba (SGL) – tuba ühele täiskasvanule. Enamasti on see tavaline kaheinimesetuba, kus on kaks eraldi voodit või üks suur voodi, kus majutatakse üks inimene. Alati kallim, kui üks koht DBL toas.
 • Promo – vastavalt saabumise hetkel saadaval olevate tubade valikust pakub hotell kliendile toa. Enamasti on need hotelli odavaimad toad.
 • Economy Room – Standard toast soodsama hinnaga tuba, hotelli kehvemad toad, mille kvaliteet on madalam kui Standard tubades. Erinevus seisneb ennekõike toa asukohast hotellis, rõdu olemasolust, sisustuse vanusest, vaatest jne. Soovitame antud toa valikul eelnevalt täpselt järgi uurida, millise toaga on tegemist.
 • Standard Room – tavatuba, hotelli lihtsaim tuba ning reeglina on seal 2 põhimagamiskohta (1 kaheinimese voodi või 2 üheinimese voodit), vannituba, interjöör ja tehnilised omadused sõltuvad hotelli kategooriast.
 • Family Room – toatüüp, mis mahutab kuni 5 inimest. Vastavalt hotellile võib olla peretuba kahest magamistoast koosnev tuba või siis suurem ruum, kus täiskasvanute magamistuba on üldruumist eraldatud vaheuksega.
 • Suite – avar kahetoaline sviit.
 • Villa – 3–6 magamistoaga maja, 1-2 korruselised majad, suure elutoaga, hubaste magamistubadega ja mitme vannitoaga. Võimalik on eraldi bassein, mõnikord üks bassein mitme villa jaoks. Heades viietärnihotellides on villades peatuvatele külalistele eraldi restoran, kliendid saavad kasutada isiklikke elektrisõidukeid ja mõnikord ka isikliku ülemteenri teenuseid. Iga poole tunni tagant tuuakse VIP-randadesse puuvilju, šampust, rätikuid. Villa eest peate maksma kolm korda rohkem kui ühe või mitme standard toa eest (olenevalt villas elavate inimeste arvust).
 • Apartment – ühest või kahest magamistoast koosnev apartmentmajutus, mis sisaldab söögivalmistamise võimalust. Apartment on majutustüüp apartmenthotellides.
 • Studio – ühest ruumist koosnev apartmentmajutus, mis sisaldab söögivalmistamise võimalust. Stuudio on üldjuhul toatüüp apartmenthotellides. Hotellitubade vaaded
 • Merevaatega tuba – standardtuba merevaatega. Merevaade võib nii olla osaline kui ka otsemerevaade. Vastav märge on tellimuse kinnituses. Tavaliselt broneeritakse lisatasu eest.
 • Aiavaatega tuba – Standardtuba, kus vaade avaneb hotelli aiale/territooriumile.
 • Mäevaatega tuba – Standardtuba, kus vaade avaneb mägedele.
 • Basseinivaatega – Standardtuba, kus vaade avaneb basseinile.
 • Tänavavaatega tuba – Standardtuba, kus vaade avaneb tänavale.
 • BB – hommikusöögid (hommikusöögid ja mahl/kohv/tee hinna sees)
 • HB – hommiku- ja õhtusöögid (joogid õhtusöögi ajal lisatasu eest)
 • HB – hommiku- ja õhtusöögid, kus joogid on õhtusöögi ajal hinnas (üldjuhul on hinnas õhtusöögi jooksul 1 pokaal veini või 1 tass kohvi/tee/ mahl/õlu)
 • Full Board (FB) – täispansion (hommiku-, lõuna- ja õhtusöögid, kus joogid lõuna- ja õhtusöökide ajal on lisatasu eest)
 • Full Board+ (FB+) – täispansion (hommiku-, lõuna- ja õhtusöögid, kus joogid on hinna sees lõuna- ja õhtusöökide ajal. Üldiselt on hinnas toitlustuse raames 1 pokaal veini või 1 tass kohvi/tee/mahl/õlu)
 • AI (kõik hinnas) – teenus, kus toitlustus hõlmab hommiku-, lõuna- ja õhtusööke; snäkke; karastusjooke ja alkoholi etteantud ajavahemikus, mis jääb üldjuhul 10:00 - 22:00 (NB: hotelliti võib "kõik hinnas" teenuse ajalimiit erineda). NB! Iga hotell, mis pakub "kõik hinnas" teenust, võib vabalt otsustada, milliseid teenuseid pakett sisaldab. Hotelli sisseregistreerimisel antakse kliendile hetkel kehtiv tasuta/tasuliste teenuste nimekiri, palun tutvuge sellega tähelepanelikult. Levinud on alkoholi tasuta tarbimise piirangud. Kui soovite kaasa võtta pudeli veini vms, peate selle eest eraldi maksma. Tavaliselt pakutakse hommiku-, lõuna- ja õhtusööke Rootsi lauas, kuid mõned hotellid pakuvad a la carte menüüd.
 • Rootsi laud – tänu mugavusele ja käepärasusele on Rootsi laud levinud kõikjale ning on eriti populaarseks saanud hotellides nii hommiku-, kui ka lõuna- ja õhtusöökide serveerimisel (nimetatakse ka buffet). Rootsi lauas serveeritakse toit ning asetatakse nõud ning söögiriistad ühele või mitmele lauale, mille ääres ei sööda. Need lauad kaunistatakse, road serveeritakse suurtel vaagnatel või kaussides. Söömiseks kaetakse eraldi lauad, mis asuvad ühes või mitmes ruumis. Rootsi lauana võib katta hommiku-, lõuna- ja õhtusöögilaua, samuti kohvi- ja teelaua ning vastuvõtulaua. Menüüs võivad olla külmad ja kuumad eelroad, pearoad, vaheroad, järelroad, kuumad joogid, karastusjoogid, alkohoolsed joogid. Kõik road ja joogid pannakse üheaegselt lauale.. Sööja valib oma maitse järgi toidud ja nende järjestuse. Rootsi laua võib katta nii siseruumides kui vabas õhus
 • A la carte – sööke serveeritakse restoranis menüü alusel. Tavaliselt tuleb a la carte restoranis laud ette broneerida (vähemalt üks päev ette). Hotelli menüü kehtestab hotelli administratsioon. Hotell pakub klientidele, kes peavad vara hommikul / hilja õhtul lahkuma, võimalust hommikusöök / õhtusöök kaasa võtta, Mõnedes restoranides kehtib õhtusöögi ajal kindel rõivastus (plätud ja rannariided keelatud, mehed peavad kandma pikki pükse vms).
 • Hotellides on 2 tüüpi konditsioneere: üldkonditsioneer või individuaalne konditsioneer. Üldkonditsioneeri tööaegu reguleerib hotelli administratsioon, see võib töötada kogu ööpäeva või ainult kindlatel tundidel paar korda ööpäeva jooksul. Töötamise ajal on siiski võimalik konditsioneer toast reeglina sisse/välja lülitada. Reisijatele, kes ei talu palavust, ei pruugi sellisest õhutussüsteemist piisata. Individuaalse konditsioneeri tööd saab igaüks toas ise reguleerida. Kui te toast lahkute, lülitub konditsioneer tavaliselt välja. Juhime tähelepanu, et konditsioneeri tuleb kasutada mõistlikult, et vältida külmetumist - soovitav sise- ja välistemperatuuri vahe võiks olla kuni 6 kraadi. Konditsioneerid võivad teha ka müra. Madalama kategooria hotellides võib konditsioneeri kasutamine olla tasuline.
 • Reisijal on soovitatav omada tervisekindlustust, mis tagab välismaal vältimatu arstiabi eest tasumise ja kindlustusjuhtumiga kaasnevate täiendavate kulude katmise. Tutvuge hoolikalt oma kindlustuspoliisi tingimustega. Välismaal kehtiva tervisekindlustuspoliisi saab osta reisibüroodest või kindlustusseltside esindustest. Haiguse või õnnetusjuhtumi korral pöörduge lähimasse arstiabipunkti, haiglasse või kutsuge hotelliadministraatori kaudu arst. Kõik kohalikud meditsiiniasutused ei tee kindlustusfirmadega koostööd, seetõttu võib juhtuda, et peate osutatud arstiabiteenuste eest tasuma kohapeal. Nõudke arstiabi saamisel järgmisi dokumente: diagnoosiga arstitõend, arsti allkirja ja pitseriga kinnitatud raviteenuste arved, ravimiretseptid ja väljastatud ravimi kviitungid. Haiglaravi, transpordi ja kiirabiteenuse eest saate hüvitist, kui olete kindlustatud ja pöördute õigeaegselt kindlustusseltsi poole (kontaktandmeid vt poliisilt). Lugege hoolikalt kogu poliisis esitatud informatsiooni – kulutuste hüvitamise kord on kindlustusseltsiti erinev.
 • Kõigil turistidel soovitame reisi ajal rakendada kõiki vajalikke turvameetmeid, et kaitsta oma vara varguste eest - olge reisi ajal ettevaatlik, kindlustage oma pagas. Ära jäta oma isiklikke asju (dokumendid, pass, id-kaart, rahakott) järelevalveta. Võimaluse korral hoia dokumente seifis.
 • Takistamaks taskuvaraste tegutsemist, tasub meeles pidada: taskuvaraste tegutsemispaigad on rahvarohked kohad, eelkõige ühistransport ning turud. Varas suudab väga oskuslikult leida momendi, kus tema tegutsemine jääb märkamatuks. Kandes seljakotti, ärge jätke väärtuslikke esemeid koti välistaskutesse ning ühissõidukis hoidke kotti enda ees käes. Ärge hoidke dokumente, raha, mobiiltelefoni riiete välistaskutes. Hoidke oma kotti nii, et seda poleks kerge teie käest jõuga rebida. Ärge jätke oma asju järelevalveta ega kohtadesse, kuhu võõrastel inimestel on vaba juurdepääs. Samuti ei tohi lahtiselt väärtuslikke asju jätta hotellituppa. Suhtuge umbusklikult isikutesse, kes üritavad avalikes kohtades teiega selge põhjuseta (nt midagi reklaamides, segast juttu ajades) kontakti otsida. Tegemist võib olla grupiviisilise tegevusega, kus üks isik juhib teie tähelepanu mujale, sel ajal kui teine varastab teie asju. Ühistranspordis jälgi isikuid, kelle tähelepanu on suunatud kõrvalseisjate kottidele-taskutele, kes vahetavad kohti ilma vajaduseta, üritavad teid igast küljest ümbritseda.
 • Kui reisilepingus märgitud teenuseid teile ei osutata või osutatakse viisil, mis ei vasta reisilepingu tingimustele, tuleb esitada pretensioon koheselt reisi ajal Coral Traveli reisiesindajale. Enamik juhtumeid on võimalik koheselt kohapeal lahendada. Kõik hotelli puudutavad pretensioonid tuleks koheselt esitada hotelli administratsioonile ning lahenduse mitteleidmisel paluda abi Coral Travel töötajatelt. Soovitud lahenduse mitteleidmisel tuleb pretensioon esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Coral Travelile või kohapealsele esindajale. Kui kaebus reisil ilmnenud puuduse kohta esitatakse olulise viivitusega alles reisi lõpus või pärast reisilt naasmist ning Coral Travel-il ei ole seetõttu võimalik puudust kõrvaldada ega kahju tekkimist vältida, vastutab hilise teavitamise eest reisija ning Coral Traveli vastutus väheneb vastavalt kahju võrra, mida oleks olnud võimalik õigeaegse teavitamise korral vältida. Kui kohapealsete probleemide lahendamiseks ei ole Coral Traveli esindajate poole pöördutud, siis tagasiulatuvalt kompensatsiooninõudeks alust ei ole. Juhul, kui reisija küll teavitas Coral Traveli õigeaegselt ilmnenud puudusest, kuid puudust ei kõrvaldatud reisi ajal, saab pretensiooni esitada kirjalikult kümne päeva jooksul peale reisi lõppu Coral Travel Eesti kontorisse. Pretensioonile tuleb lisada ka kohapeal koostatud olukorra kohta tehtud avaldus.
  CORAL TRAVEL ESTONIA OÜ
  Registrikood 16194673
  Liivalaia tn 22, Tallinn Harjumaa 10118
  www.coraltravel.ee
  Tel. + 372 60 23 111, e-post: info@coraltravel.ee

  Täname, et valisite meid oma puhkuse korraldamise partneriks.
  Soovime Teile meeldivat puhkust!